za članice naše online zajednice “Beli šator”

Venere Uzdizanja su uspešne žene!

Uzdizanje Venera na krilima leptira

Nakon svega što sam prošla do sada, sve više mi je jasno da sam rođena da budem ta koja (se) Uzdiže. I kao sve ostale neshvaćene, neprihvaćene, drugačije žene, pre svakog svog uzdignuća, bila sam duboko (od)bačena i ugažena, kao da sam na proveri, jesam li sigurna da hoću da se uzdignem izvan realnosti, koja mi je prikazana. Bila sam sigurna da hoću. Po cenu da svi i sve oko mene nestane, vukla me je neka energija, neke ideje, da postoji drugačija realnost. Sve više sam postajala nezaustavljiva u tome.

Bilo je bolnih perioda, onih emotivnih koji su bili tako jaki, da su fizički boleli. Zapravo se svaki emotivni bol, tako jasno oslikavao na mom telu: nakon razvoda mojih roditelja, imala sam oko dve godine upale oka i uha. Tokom mog razvoda, dobila sam epilepsiju. Tih upala i epilepsije odavno nemam. Nakon neprihvatanja da dozvolim sebi da budem ono što jesam, dobila sam bol u lumbalnom delu, koji je žestoko trajao oko dve godine. Iskreno, ona je još u tragovima prisutna, više kao podsetnik i inicijator dozvole da se vratim sebi i zauzmem svoju poziciju. Sada sam sve bliže tome.

Moja priča života je kao kod leptira, koji dok izlazi iz svoje čaure, povremeno zastane, da se odmori od bolnih stanja transformisanja svog tela. I života. I nastavljam dalje, ne fokusirajući se na bolove, već na radosniji i laganiji način života, za koji znam da je ne samo moguće, već jedino prirodno i podrazumevano. Pri tom ne zaboravljam kako, od čega i odakle sam nastala.

I tu je jedinstvena snaga mojih krila. I to ima posebno Čudesnu vrednost – razumeću tvoje situacije kojima si sebe opteretila i u kojima si se zaglavila.

Najviše me raduje kada druge uzdignem da vide svoj kapacitet, i koliko su dar čovečanstvu i planeti, kada žive iz svog potencijala. Kada vidim kako se pred mojim očima transformišu iz učaurene gusenice u slobodnog radosnog leptira,  da bi gde god se pojave, probudile radost i veru u beskonačne mogućnosti uživanja u životu.

Mene te situacije pune i daju smisao mom postojanju.

Da bih to što uspešnije radila, zadnjih godina intenzivno radim na prikupljanju alata i načina, koji su jednostavni za upotrebu, i meni i drugima, a vode pravo u kreiranje te, drugačije realnosti.

Access Consciousness metolodogiju sam počela aktivno da upoznajem od 2015. godine kroz veliki broj tematskih seminara i radionica, da bih na jesen prošle godine toj metodogiji priključila i Intuitive & success coaching, koji ima istu osnovu, sa specijalnim dodatkom, a to je ženska energija. Šta im je ista osnova? Kreiranje više lakoće, radosti, zabave, novca, obilja, bivajući svoja, autentična, živeći svoju svrhu, iz svog potencijala, znajući da si dar i neophodna u ovom vremenu, ovoj planeti. Takav način života zaista stvara drugačiju realnost, kako za sebe, tako za celo čovečanstvo.

Sertifikovani sam voditelj radionica, obuka, seminara za lični razvoj po Access Consciousness metodologiji, Access Bars voditelj/učitelj i Intuitive & success coach.

Autor sam knjige “Čudesna pitanjca”, koja je rođena na moj pedeseti rođendan, nastala kao ogromna pomoć meni na mom putu do sada. Njena misija je da i drugima  bude podrška i da im pokaže da se može promeniti puno toga.

Moj sajt, sa logom ljubičastog leptira, simbolom transformacije u svesni život u radosti, slobodi, pun je tekstova koji služe kao pokretač, podrška i dozvola uzdizanju čovečanstva kroz uzdizanje žena.

Na sajtu sam predstavila i svoje načine rada sa ženama, na putu njihovog Uzdizanja.

Access Bars obuka
Program individualnog rada – Ti si dar ovoj planeti
“Prigrli i Kreiraj” online mesečni grupni program
Knjiga “Čudesna pitanjca”
Moj specijalni newsletter Pisamca “Sredom u podne” – upis za Pisamca je na dnu svake stranice na sajtu, u ljubičastom polju: danielacukrov.com.

Šta je sada sve moguće za nas, što do sada nikada nije bilo, što još ne možemo ni da zamislimo?

Neka ti sav život i sve u životu dolazi sa lakoćom, radošću i obiljem!

Zagrljaj tebi,
Daniela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email