za članice naše online zajednice “Beli šator”

Venere Uzdizanja su uspešne žene!

Dragana Baroš

Verujem da postoji neraskidiva veza između tela, uma i duše i zalažem se za holistički prisup zdravlju i životu. Moj rad se bazira na osnaživanju nervnog sistema, sticanju emotivnog balansa i promenu ograničavajućih uverenja koja se oslikavaju na našu fiziologiju i celokupni kvalitet života. Podržavam žene kroz individualne EFT sesije, radionice, grupne programe, a trenutno otvaram 10 novih mesta za rad 1na1.